พนักงานขับรถลีมูซีน
รายได้ 20,000+++ บาท
(รายได้ขึ้นอยู่กับความขยัน)
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + รางวัลเที่ยววิ่ง + Incentive
พนักงานขับรถเวียนภายในสนามบิน
รายได้ 17,000+++ บาท
(รายได้ขึ้นอยู่กับความขยัน)
เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา + เบี้ยขยัน + Incentive
สวัสดิการ
*ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
  • ฟรีเครื่องแบบพนักงาน
  • สิทธิ์ลาพักร้อน 6 วัน/ปี
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณี บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตรเสียชีวิต
  • มีการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเริ่มงานและระหว่างงาน
  • มีการอบรมเส้นทางก่อนเริ่มทำงาน
  • และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย